SHINE GROUP
light of change®

Organizační informace

Potvrzení přijetí objednávky
Po obdržení objednávky prostřednictvím online systému na www.shine.cz Vám obratem zašle systém potvrzení přijetí objednávky v pdf formátu.

Platba
Zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se většinou posílá 2 - 4 týdny před akcí, není –li stanoveno jinak. Platbu je nutné provést před zahájením kurzu/programu.

Pozvánka na kurz/program
1 – 2 týdny před zahájením kurzu/ programu obdrží účastník programu e-mailem pozvánku s potřebnými organizačními informacemi. V ní je uveden obsah programu a organizační informace – harmonogram, místo konání, aj. U vybraných programů může být účastníkům zaslán dotazník/ otázky ke zmapování individuálních potřeb - očekávání.

Materiály k programu
Pro každého účastníka jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a tipy na tematicky zaměřenou literaturu. SHINE GROUP (SHINE Consulting s.r.o. a Shine Leadership s.r.o.) se nezavazuje k tomu, že veškeré předmětné informace – know-how , které se školí, či trénují na kurzu/ programu budou vytištěné.

Osvědčení ve formě certifikátu
Na závěr programu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování - certifikát. Některé z našich programů jsou součástí akreditovaného programu Řízení projektů v praxi. Osvědčení o absolvování kurzu/programu je možno využít k vykázání nutné přípravy pro certifikaci a recertifikaci dle standardů IPMA i PMI. Více o procesu a podmínkách certifikace a recertifikace se dozvíte na našich stránkách věnovaných certifikaci IPMA a certifikaci PMI.

Po kurzu/programu
Po skončení kurzu/programu účastníci obdrží e-mailem i výstupy z kurzu/programu, případně fotografie a videa, včetně doporučení pro další rozvoj.

Docházkové kurzy

Místo konání
Místo konání kurzů/programů je Praha 6, Vítězné náměstí 2, u metra Dejvická, v našem tréninkovém centru. Otevřené programy výjezdem se konají v našich osvědčených hotelových lokalitách.

Časový harmonogram
Prezence účastníků standardně probíhá od 8:45 do 9:00 hodin, výuka od 9:00 do 17:00 hodin. Konkrétní časový rozvrh bude upřesněn v pozvánce k programu.

Občerstvení
Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzovného formou coffee-breaků a obědového menu (hodinová pauza) s jedním nápojem v nedaleké restauraci či v místě konání kurzu/program.

Ubytování
Ubytování ani jeho zajištění v případě docházkového kurzu nehradíme ani nezajišťujeme. V případě zájmu můžeme doporučit ubytování za zvýhodněnou cenu poblíž tréninkového centra SHINE, kde se programy konají (Praha 6).

Doprava
Dopravu nezajišťujeme ani nehradíme. Na našem webu a v pozvánce naleznete detailní popis místa konání, přesnou adresu a doporučené spojení v rámci Prahy.

Výjezdové programy

Místo konání
Prostředí a zázemí je vždy na špičkové úrovni, využíváme kvalitní hotely. Programy probíhají ve vybraných ubytovacích zařízeních mimo Prahu s bohatou nabídkou služeb a možností aktivní formy odpočinku.

Časový harmonogram
Časový program kurzu je přizpůsoben potřebám pohodlné dopravy na místo konání. První den začínáme většinou v 10:00 hodin, poslední den je ukončen v 17:00 hodin.

Občerstvení
Stravování probíhá formou plné penze (coffee-breaky, obědy a večeře).

Ubytování
Ubytování je zajištěno vždy přímo v hotelu a je hrazeno z nákladové položky.

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Realizační tým

Špičkové kurzy/programy se neobejdou bez profesionálního zázemí, kterým disponujeme. Jsme připraveni poskytovat osobní poradenství a ty nejlepší možné služby po stránce metodické, organizační i administrativní.

Vybrané otevřené programy docházkové realizujeme v českém i anglickém jazyce.

Kontakt :

Hana Viertelová (SHINE Consulting s.r.o.) mobil: +420 731 576 397, e-mail: hana.viertelova@shine.cz

Mgr. Šárka Pojerová (Shine Leadership s.r.o.) mobil: +420 603 711 594, e-mail: sarka.pojerova@shineleadership.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů společností SHINE Consulting s.r.o. jsou uvedeny v „Pravidlech ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na webové stránce www.shine.cz.Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.